نمایش سرویس

لیگ سه

نتایج هفته پانزدهم لیگ ۳

گروه اول: مهاجرنوین مشهد ۳ _ پاراگ تهران صفر شهرداری نوشهر ۲ _ ۰۴نزاجا بیرجند صفر تازان تهران ۴ _  نگین سناباد…

نتایج هفته چهاردهم لیگ سه

گروه اول: نگین سناباد مشهد ۴ پاراگ تهران صفر ۰۴نزاجا بیرجند ۲ ستاره سرخ کاشان ۲ جوان نوین ساری صفر  تازان…

آماده باش به لیگ سه ای ها

با اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی، دستورالعمل های برگزاری مسابقات، تجهیز نور و امکانات سخت افزاری ورزشگاه ها و انجام…