برنامه روز سوم از هفته هفتم لیگ 2

  سه شنبه ۱۴ آبان ماه ۹۸
  شهرداری فومن – کاسپین قزوین – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت
  محمد معافی – حیدرعلی صیامیان – مجید صالحی – یاسر عباسپور – ناظر داوری : رامین عرفانیان
  شهرداری بندرعباس – سردار بوکان – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت
  محمدجواد عبدالهی – امید شریفی مطلق – فرزاد ایمانی نژاد – رضا درویشی نسب – ناظر داوری : قاسم واحدی
مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.