امروز پایان نیم فصل دسته دو تهران

  • امروز تا پایان وقت اداری برای تیم های لیگ دست دوم تهران فرصت برای ارائه مدارک و ثبت قرارداد بازیکن جدید وجود دارد و بعد از این زمان دیگر امکان این موضوع وجود نخواهد داشت

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.