برنامه روز دوم از هفته هشتم لیگ 3

شنبه ۱۲ بهمن ۹۸
پاراگ تهران – ستاره سرخ کاشان – ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهید کشوری تهران
تازان تهران – مهاجر نوین مشهد– ساعت ۱۴- ورزشگاه  غدیر تهران
نگین سناباد مشهد – شهرداری نوشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی مشهد
جوان نوین ساری – ویستا توربین تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدا ساری
۰۴ بیرجند – کیان تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه  آزادی بیرجند
مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.