عبدالله طیبی مدیر نفت امیدیه برکناری سیدعبدالعظیم چاشی از سرمربیگری نفت را تکذیب کرد و  این خبر را شیطنت برخی از رسانه ها دانست .

او در ادامه با حمایت از سرمربی تیمش عنوان کرد: چاشی با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد و باشگاه از عملکرد او رضایت کامل دارد  و ما به داشتن چنین مربی بومی جوان و با دانش افتخار میکنیم.