نامه اعتراضی کاندیداهای ریاست هیات فوتبال تهران به وزیر وزرش

    روند انتخابات ناعادلانه، غیر شفاف و قانون ستیز است

تعدادی از کاندیداهای تصدی پست ریاست هیات فوتبال استان تهران با ارسال نامه ای به وزیر وزرش خواهان برگزاری انتخاباتی قانون مند و عدالت محور شدند.

این کاندیداها در این نامه خطاب به سلطانی فر عنوان کردند که از اسفند ماه97 زمان ریاست چهار ساله رییس هیات فوتبال تهران به پایان رسیده است و در این زمان با وجود تلاش هایی که مدیر کل ورزش جوانان استان تهران در رابطه با انتخاباتی عدالت محور داشته است اما با گذشت 18 ماه از پایان رسمی مسولیت اداره فوتبال استان تهران با کارشکنی در روند برگزاری این انتخابات سلایق شخصی اعمال شده است و از سوی متولی فوتبال کشور و فوتبال تهران این انتخابات انجام نشده است.

موضوعی که سبب خسارت بر پیکر فوتبال تهران و تزریق نا امیدی در سطح جامعه ورزش شده و به همین دلیل کارشناسان و اهالی فن  وضعیت فعلی را شایسته شان پایتخت نمی دانند.

با این شرایط بیشتر کاندیداها نسبت به شرایط موجود اعتراض داشته  و روند انتخابات را ناعادلانه، غیر شفاف و قانون ستیز می داند.

این کاندیداها در آخر صحبت های خود از وزیر وزرش خواسته اند که نسبت به بی اعتنایی سرپرست هیات فوتبال تهران عکس العمل نشان داده و نسبت به رفع موانع موجود در راستای انتخابات قانونمند اقدام نماید.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.