رای کمیته انضباطی در رابطه با دیدار تیم های شهید قندی یزد با استقلال ملاثانی

سه بر صفر به سود استقلال ملاثانی

در رابطه با دیدار نیمه کاره استقلال ملاثانی با شهید قندی یزد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد؛ با توجه به بررسی مستندات ارائه شده و گزارش داور بازی اولا گزارش داور دیدار حکایت از آن دارد که شرایط برگزاری ادامه مسابقه علارغم موارد ادعایی تیم شهیدقندی یزد فراهم شده است.
ثانیا در گزارش نماینده فدراسیون، ناظر داوری و دیگر عوامل برگزاری مسابقه بر فراهم بودن شرایط ادامه مسابقه صحه گذاشته شده است.
ثالثا لوحه فشرده ارائه شده از سوی تیم شهیدقندی بیانگر حضور بازیکنان این تیم در زمین مسابقه بوده و دلیلی بر فراهم نبودن شرایط برگزاری مسابقه ارائه و تحصیل نگردیده است.
بنابراین از سوی کمیته انضباطی عدم حضور تیم شهیدقندی یزد برای ادامه بازی در نیمه دوم بنابر جهات و ادعای اعلامی این تیم موجه تلقی نگردیده و این تیم مسئول در نیمه تمام ماندن مسابقه تشخیص داده می شود بر این اساس مستندا به ماده ۶۲ مقررات انضباطی ضمن بازنده اعلام نمودن تیم شهیدقندی یزد در مقابل تیم استقلال ملاثانی با نتیجه سه بر صفر به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی با رعایت ماده ۹۴ مقررات انضباطی به علت فقد سابقه نیز محکوم می گردد.
رای صادره در خصوص نتیجه بازی هفت روز قابل تجدیدنظرخواهی و در خصوص جریمه نقدی قطعی است.
مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.