نتیجه سه دیدار از روز اول مسابقات لیگ سه (هفته شانزدهم)

گروه اول:

پاراگ تهران 3 – تازان تهران یک

گروه دوم:

پیشگامان فنون پارس ۳ – شهدای نوین ساری صفر ( به دلیل عدم حضور نماینده ساری)

گروه سوم:

شاهین بندر عامری ۶ – بویر احمد یاسوج صفر

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.