نتایج بازی های هفته اول لیگ دسته سوم در مرحله نخست (روز دوم)9

چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۹۹

گروه اول:

شهر آهن خواف صفر شریعت نوین مشهد صفر

گروه دوم:

سولدوز نقده ۲ ستارگان سیمرغ البرز ۲

گروه سوم:

خورشید مهر قروه صفر کاویان نقده صفر

نیکان مهر تهران صفر نفت ایرانیان یک

کیای تهران یک گرین کشاورز نهاوند یک

عقاب تبریز صفر اوحدی مراغهصفر

گروه چهارم:

شاهین لردگان۲ ستارگان کرمانشاه صفر

خلیج فارس بندرماهشهر صفر فرهنگ رامهرمز صفر

شهدای چوار۶۵ ایلام صفر رز موکت بروجن صفر

گروه پنجم:

عقاب شیراز صفر استوک مرودشت صفر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.