نحوه احتساب کارت های زرد در لیگ ۳

 در رقابت های فصل جدید لیگ دسته سوم کشور نحوه احتساب کارت های زرد اینگونه محاسبه می‌شود…

بازیکنان در مرتبه اول پس از دریافت ۴ کارت زرد از بازی بعد با دریافت کارت چهارم محروم می شوند

پس از محرومیت اول (۴ کارت شدن) این قبیل بازیکنان از مرتبه بعدی با دریافت ٣ کارت زرد محروم خواهند شد

همچنین تیم هایی که در یک بازی بیش از ۴ کارت زرد دریافت کنند طبق آیین نامه انضباطی گزارش بازی به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع و جریمه نقدی در پی خواهد داشت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.