سامانه پیامکی هیات پزشکی ورزشی استان تهران

با توجه به اطلاع رسانی هیات پزشکی ورزشی استان تهران و در راستای جلوگیری از تضیع حقوق ورزشکاران این هیات اقدام به راه اندازی سامانه پیامکی نموده که از طریق این سامانه ورزشکاران می توانند برای اطلاع از عضویت خود و تاریخ اعتبار آن تنها با ارسال کد ملی به شماره 50004303 از وضعیت بیمه خود مطلع گردند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.