نمایش برچسب

امیرحسین فراهانی

نحوه سقوط لیگ سه ای ها

فراهانی همچنین در رابطه با سقوط تیم ها از مرحله دوم لیگ ۳ به مرحله اول این لیگ گفت: تیم های هشتم، نهم و دهم هر یک…