نمایش برچسب

تعطیلی مسابقات

فوتبالی ها نگران نباشد

تعطیلی یک هفته ای که از سوی اداره ورزش جوانان استان تهران اعلام شده بود در حال حاضر شامل ورزش های پر برخورد  مثل…

تعطیلی لیگ پایه های کشور

به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا و جلوگیری از انتقال آن به بازیکنان و عوامل اجرائی مسابقات…