نمایش برچسب

درگذشت ناگهانی

درگذشت بازیکن جوان تهرانی

متاسفانه خبردار شدیم علی نفریه بازیکن سابق تیم‌های رعد آذین، مهر کوثر، آینده سازان کیا، سیاه جامگان، متحدین…