نمایش برچسب

شروع مسابقات

آماده باش به لیگ سه ای ها

با اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی، دستورالعمل های برگزاری مسابقات، تجهیز نور و امکانات سخت افزاری ورزشگاه ها و انجام…