نمایش برچسب

عزادار

علی کلیوندی عزادار شد

متاسفانه خبردار شدیم در این روزهای بد علی کلیوندی هم در سوگ از دست دادن پدرش نشسته است و عزادار است. کلیوندی از…