نمایش برچسب

محمد آژیر

آژیر با سردار تمدید کرد

محمد آژیر مدافع بوکانی فصل گذشته سردار بوکان مجددا  قراردادش را یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.