نمایش برچسب

میلادمهر تهران

سعادتی در پاس همدان

داوود سعادتی مهاجم فصل گذشته میلادمهر تهران با امضای قراردادی به تیم پاس همدان اضافه شد.این بازیکن که سابقه بازی و…