نمایش برچسب

کشاورز بوکان

اولین لژیونر لیگ 3

گادوین‌ایفنگا بازیکن اهل کشور نیجریە که سابقه بازی در لیگ ترکیه و قبرس را در کارنامه دارد با عقد قراردادی بە کشاورز…